OM OSS
 
SCREEN & REKLAM I LYCKSELE AB startades 1988 under namnet Lars & Kerstin Reklam KB.
 
1989 ombildades företaget till aktiebolag. Bolaget är ett helägt familjeföretag och ägs av Lars-Åke Linder tillsammans med hans son Johan Linder.
 
Vår flytt till mera ändamålsenliga lokaler i Januari 2006, blev ett stort lyft för hela företaget.
 
Vi finns ute på Furuviks industriområde tillsammans med Jysk, Expert, Granngården, Lycksele Bildemontering, Auto-Blå, AcOn Data, Lycksele Bilservice m fl. Området i sig och dess kringliggande aktörer drog upp kundtillströmningen med ökad försäljning som ett resultat av detta. 
 
Sommaren 2006 tog Johan Linder över rollen som VD efter sin far Lars-Åke Linder. Lars-Åke är fortfarande aktiv i bolaget som skyltmakare och applikatör av fordonsdekorer mm. Hösten 2014 lämnade Johan företaget och Lars-Åke blev VD igen.
 
I dagsläget är vi 5 personer, med ett brett kunnande, som arbetar tillsammans.

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag  07.00 - 16.30
Error! Unable to find textinsert (1)